English version
Witamy we wtorek, 24.05.2022 o
PAI - Poligraficzna Agencja Informacyjna 
 

Informacje prasowe

 • Stora Enso sprzedaje zakłady produkcji tektury opakowaniowej w Rosji
  Stora Enso poinformowała o sprzedaży trzech należących do tego koncernu zakładów produkujących tekturę falistą, znajdujących się w Rosji. Fabryki zlokalizowane w miastach Łuchowicy, Arzamas i Bałabanowo zostały przejęte przez ich lokalne zarządy. więcej »

 • Kolejne inwestycje Stora Enso w produkcję energii odnawialnej w jej zakładach wytwórczych
  Stora Enso przeznaczy 10 mln euro na modyfikacje związane z zasilaniem jej celulozowni w Enocell (Finlandia). Ciężki olej opałowy pochodzenia kopalnego zostanie tu zastąpiony odnawialnym olejem pakowym (smołowym). Krok ten – jak podkreśla skandynawski koncern – pozwoli ograniczyć negatywny wpływ realizowanej w Enocell produkcji na środowisko naturalne. Jest zarazem zbieżny z określonymi niedawno przez Stora Enso celami środowiskowymi, związanymi z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych w działalności firmy. więcej »

 • Stora Enso rozszerza swoją działalność we Francji i inwestuje w tamtejszy przemysł drzewny
  Stora Enso poinformowała o nabyciu 35% udziałów w ACDF Industrie SAS – francuskiej firmie, zajmującej się obróbką drewna. Decyzja – jak podkreśla kierownictwo nordyckiego koncernu – jest zbieżna z jego strategią, związaną z coraz większym zaangażowaniem na rynku drewnianych elementów budowlanych. Inwestycja ta ma zapewnić masową dostępność materiałów konstrukcyjnych typu CLT (Cross Laminated Timber) wieloletniemu partnerowi biznesowemu Stora Enso na rynku francuskim jakim jest ACDF Industrie. więcej »

 • Stora Enso podsumowuje 1. kwartał 2022: rekordowa wysokość zysku operacyjnego EBIT i marży zysku EBIT pomimo niesprzyjającej sytuacji geopolitycznej i zawirowań gospodarczychh
  Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych za pierwsze trzy miesiące br. Grupa osiągnęła w nich – rok do roku – wzrost o 23% przychodów ze sprzedaży (wyniosły one 2,798 mld euro) i o 53% zysku operacyjnego EBIT (ten zamknął się kwotą 503 mln euro). Zysk operacyjny IFRS zwiększył się do kwoty 394 mln euro zaś marża zysku EBIT do 18%. Firma odnotowała też wzrost w zakresie przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej, których wartość wyniosła 403 mln euro. Kierownictwo Stora Enso podkreśla, że tak dobre wyniki finansowe udało się osiągnąć pomimo niesprzyjającego, pełnego zawirowań politycznych i gospodarczych otoczenia biznesowego. W efekcie firma podtrzymuje swoje prognozy dotyczące całorocznego zysku operacyjnego EBIT, który ma się zamknąć na poziomie porównywalnym z tym osiągniętym w 2021 r. więcej »

 • Stora Enso sprzedaje tartaki w Rosji i wycofuje się z działalności leśnej prowadzonej w tym kraju
  Stora Enso poinformowała o zawarciu umowy dotyczącej sprzedaży jej dwóch tartaków w Rosji. Zakłady w Niebołczi i w Ipilahti mają zostać odkupione przez lokalną kadrę zarządzającą. Jedntym kraju. Uwzględniała ona dostarczanie do ww. tartaków drewna z tamtejszych upraw leśnych. Firma uzasadnia swoją decyzję niepewnością dotyczącą rosyjskiego rynku – jej zdaniem lokalny właściciel będzie w stanie znaleźć bardziej zrównoważone, długoterminowe rozwiązanie dla obu tartaków oraz zatrudnionych w nich osób. więcej »

 Copyright ©2004-2022 by Printnet s.c. :: Made by WebFabrika