English version
Witamy w niedzielę, 4.12.2022 o
PAI - Poligraficzna Agencja Informacyjna 
 

Moduł zarządzania produkcją w systemie iwarePRINT 2.0 – korzyści z wdrożenia
 
Warszawa, 16.03.2015
Organizacja obiegu zleceń oraz pracy w drukarni – to najważniejsze zadania modułu do zarządzania produkcją w systemie iwarePRINT 2.0. Producent -wrocławska firma Iware - dostosowała to narzędzie do potrzeb użytkowników tak, by w najprostszy sposób służyło ono efektywnemu zarządzaniu na wszystkich etapach produkcji. Kontrola i nadzór obłożenia pracy poszczególnych pracowników i ich stanowisk jest jego istotną funkcjonalnością i przekłada się na wydajniejszą pracę drukarni.

System iwarePRINT to modułowe, nowoczesne narzędzie do prowadzenia biznesu w trybie online. Został nagrodzony Złotymi Medalami podczas Festiwalu Marketingu Druku i Opakowań w 2014 roku oraz Targów RemaDays Warsaw 2015 - w obu przypadkach jury doceniło jego innowacyjność. Ta rozbudowana platforma e-commerce - jak podają jej twórcy - optymalizuje procesy, porządkuje pracę w drukarni, a dzięki odpowiedniemu zarządzaniu obiegiem zlecenia oraz możliwościom internetowej obsługi sprzedaży - znacznie obniża koszty prowadzenia firmy. Każdy z modułów charakteryzują inne funkcjonalności, które można aktywować według własnych potrzeb. Jednym z najistotniejszych jest tu Moduł Produkcja - do zarządzania produkcją. Powstał na bazie wieloletnich doświadczeń firmy Iware z drukarniami z różnych segmentów branży poligraficznej. To – jak twierdzą twórcy systemu – optymalne narzędzie do nadzoru nad zleceniami, maszynami i pracownikami.

Najważniejszymi zadaniami Modułu Produkcja są organizacja obiegu zleceń oraz uporządkowanie pracy w drukarni. Jest to możliwe dzięki szerokim możliwościom, jakie użytkownikom dostarcza to rozwiązanie. Pozwala ono m.in. na tworzenie szczegółowych pod-statusów, opisujących określony proces produkcyjny, dotyczący danego zlecenia w jego statusie głównym. Ten z kolei określa etap, na jakim znajduje się zamówienie. Korzystająca z rozwiązania firmy Iware drukarnia może tworzyć dowolną ilość pod-statusów np. druk cyfrowy, druk offsetowy, przekazanie danej pracy do innej drukarni, introligatornia, impozycja, gilotyna, falcowanie, itp. W każdym zleceniu mogą być wykorzystane wszystkie lub tylko część pod-statusów. Moduł Produkcja umożliwia tworzenie kont pracowniczych i delegowanie poszczególnych osób do obsługi konkretnych etapów produkcji, a także tworzenie i prawidłowy obieg kart technologicznych.
Co istotne dla organizacji pracy w drukarni - każdy z jej pracowników widzi w systemie to, co jest jemu dedykowane. Administrator definiuje, które sekcje iwarePRINT określony pracownik może przeglądać oraz w których może wprowadzać zmiany. Nadaje mu także odpowiednie role i uprawnienia oraz definiuje zakres jego obowiązków. Dzięki temu każdy z nich ma stały dostęp do panelu, gdzie widzi swoje zadania, a także do informacje o aktualnym statusie danego zlecenia, co pozwala na łatwą weryfikację etapu jego realizacji. Tu również dodawać może komentarze do danego zamówienia. Ciekawym z punktu widzenia zarządzania pracą w drukarni jest fakt, że system kolejkuje zlecenia automatycznie, przydzielając nowe zadania tym pracownikom, którzy mają ich najmniej. Jeśli zachodzi potrzeba, administrator może przekazywać ręcznie przydzielone zamówienia innym pracownikom. Widok w panelu administracyjnym pokazuje obłożenie pod-statusów, co pozwala lepiej organizować pracę i unikać potencjalnych przestojów w produkcji. Dodatkowo moduł umożliwia przeprowadzanie różnorakich analiz dotyczących produkcji, które mogą wpłynąć na lepsze funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa w przyszłości.

Cena Modułu Produkcja - podobnie jak pozostałych części systemu iwarePRINT - wynosi 250 zł netto miesięcznie. Należą do nich moduły: resellerski, kreator wydruków, automatycznego preflightu oraz handlowca. Wybór zależy od indywidualnych potrzeb danej drukarni. Podstawą jest zawsze moduł e-commerce, którego koszt to 99 zł netto miesięcznie.

 

------------ koniec informacji -----------

 

IWARE Sp. z o.o.
Ul. Racławicka 15/19 , 53-149 Wrocław
tel:+48 533 025 708
E-mail: bok@iwareprint.pl

Poligraficzna Agencja Informacyjna
Magda.Dudanowicz@pai.info.pl, + 48 694 473 650
Slawek.Sokolowski@pai.info.pl, + 48 694 473 651
http://www.pai.info.pl
Copyright ©2004-2022 by Printnet s.c. :: Made by WebFabrika