English version
Witamy w piątek, 3.07.2020 o
PAI - Poligraficzna Agencja Informacyjna 
 

Stora Enso przekształca papiernię Oulu w zakład wytwarzający kartony opakowaniowe
 
Warszawa, 03.06.2019
Stora Enso podjęła decyzję o zainwestowaniu blisko 350 mln euro w przystosowanie papierni Oulu (Finlandia) do produkcji rozwiązań dedykowanych branży opakowaniowej. Projekt uwzględnia przekształcenie obecnie pracującej tam maszyny papierniczej PM7 w linię wytwarzającą wysokiej jakości tekturę typu kraft, bazującą na włóknach pierwotnych. Jednocześnie zlikwidowana zostanie produkcja realizowana w maszynie papierniczej PM6 oraz dział zajmujący się cięciem na arkusze. Skandynawski koncern prognozuje, że maszyna – po uprzednim przystosowaniu do nowego rodzaju asortymentu – rozpocznie pracę przed końcem2020 roku.

Fot.: Stora Enso

„Przekształcenie papierni w Oulu umożliwi nam dalsze wzmacnianie pozycji Stora Enso na stale rosnącym rynku wyrobów opakowaniowych oraz stanie się znaczącym krokiem w procesie transformacji, który przechodzimy. Zrealizowane wcześniej projekty pokazały naszą gotowość i zdolność do przeprowadzania znaczących zmian tego typu. Warto w tym miejscu dodać, że jedna z maszyn papierniczych, pracująca w zakładach Varkaus, została swego czasu przystosowana właśnie do produkcji tektury typu kraft” – mówi Karl-Henrik Sundström, CEO koncernu Stora Enso.
Materiał ten znajduje zastosowanie głównie różnych segmentach produkcji opakowaniowej, zwłaszcza tu, gdzie istotne są parametry takie jak: wysoka wytrzymałość, jakość i czystość – np. na rynku produktów spożywczych, owoców i warzyw; innym docelowym odbiorcą są firmy korzystające z opakowań podlegających dużym obciążeniom. Stora Enso zakłada, że produkcja tektury typu kraft w Oulu będzie realizowana przede wszystkim z myślą o jej eksporcie w skali globalnej.
„Wzrost ekonomiczny, polityka zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwo żywności to kluczowe czynniki decydujące o rozwoju branży opakowaniowej. Planowane przekształcenie fabryki w Oulu pozwoli nam zaoferować klientom innowacyjną tekturę typu kraft, spełniającą najwyższe standardy rynkowe w kontekście wytrzymałości, drukowności i bezpieczeństwa produktów pakowanych w kartony wykonane z jej udziałem” – dodaje Gilles van Nieuwenhuyzen, wiceprezes wykonawczy Stora Enso Packaging Solutions.

Projekt inwestycyjny w Oulu uwzględnia zbudowanie nowej, wysokiej klasy linii produkującej bazującą na włóknach pierwotnych tekturę typu kraft (zarówno brązową, jak też o białej powierzchni), o rocznej wydajności rzędu 450 tys. ton. Dodatkowo, modyfikacji ulegną działająca tu celulozownia i maszyna do suszenia niebielonej celulozy brązowej. Podjęte również zostaną działania mające zredukować negatywny wpływ zakładów Oulu na środowisko naturalne.
Początkowo – latem br. przeprowadzone zostaną prace gruntowe. W cały realizowany w Oulu projekt zaangażowanych będzie łącznie ok. 200 pracowników budowlanych.
Po przekształceniu zakłady będą zatrudniać ok. 180 osób. Zużycie drewna wzrośnie tu o 500 tys. m3 – do poziomu 2,4 mln m3 rocznie. Będzie ono dostarczane w dużej mierze przez prywatnych właścicieli upraw leśnych z północnej Finlandii.

Od marca br. Stora Enso prowadzi negocjacje dotyczące 365 osób, które stracą pracę w związku z planowanymi przekształceniami (początkowo przewidywano, że redukcja obejmie 400 etatów). Większość zwolnień nastąpi z końcem roku 2020, kiedy to zakończy się realizowana tu produkcja bezdrzewnych papierów powlekanych. Stora Enso zobowiązała się do zapewnienia wsparcia osobom, które po zmianach nie znajdą ponownego zatrudnienia w jej zakładach w Oulu. Kierownictwo firmy przewiduje, że ok. 20% zwolnień będzie związanych z przejściem dotkniętych nimi osób na emeryturę.
„Będziemy ściśle współpracować z innymi zakładami produkcyjnymi Stora Enso, władzami miasta Oulu oraz naszymi akcjonariuszami i udziałowcami, by w jak największym stopniu zapewnić zatrudnienie tym z pracowników, którzy nie znajdą dla siebie miejsca w nowej organizacji. Nasze wsparcie będzie sprowadzało się m.in. do zaoferowania usług typu outplacement, jak również do indywidualnych i grupowych szkoleń z myślą o nowej pracy. Zaoferujemy też wsparcie finansowe tym z naszych pracowników, którzy zdecydują się uruchomić własną działalność gospodarczą” – mówi Kati ter Horst, wiceprezes wykonawczy spółki Stora Enso Paper, w ramach której funkcjonują obecnie zakłady w Oulu.
Obecnie fińska fabryka wytwarza 1 080 tys. ton bezdrzewnych papierów powlekanych rocznie. Znajdują one zastosowanie m.in. przy drukowaniu wysokiej jakości magazynów i materiałów reklamowych. Stora Enso planuje, że ich produkcja realizowana będzie w Oulu do września 2020 roku.

    

 

------------ koniec informacji -----------

 

Dodatkowe informacje na temat produktów Stora Enso:
Stora Enso Polska Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Tel. 0-22 378 85 55
Fax 0-22 378 85 54
E-mail: Ewa.Kubicka@storaenso.com
http://www.storaenso.com

Poligraficzna Agencja Informacyjna
Slawek.Sokolowski@pai.info.pl, + 48 694 473 651
Magda.Dudanowicz@pai.info.pl, + 48 694 473 650
http://www.pai.info.pl
Copyright ©2004-2020 by Printnet s.c. :: Made by WebFabrika