English version
Witamy w niedzielę, 20.10.2019 o
PAI - Poligraficzna Agencja Informacyjna 
 

API uruchamia w zakładach w Livingston praktyki dla utalentowanych inżynierów chemików
 
Warszawa, 10.07.2019
API Group, brytyjski producent specjalistycznych podłoży – folii, laminatów i materiałów holograficznych, poinformowała o utworzeniu dwóch stanowisk pracy w swoich zakładach w Livinston (Wielka Brytania), skierowanych do inżynierów chemików zainteresowanych odbyciem praktyk zawodowych w środowisku produkcyjnym. Krok ten wpisuje się w strategię firmy, zakładającą m.in. odkrywanie i promowanie młodych talentów wśród osób zaangażowanych w szeroko rozumiany przemysł przetwórczy.

Fot.: API Group

W tym celu API Group nawiązała współpracę z jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni wyższych w Wielkiej Brytanii – Uniwersytetem w Edynburgu. Z myślą o studentach 5. roku jednego z realizowanych tu kierunków – inżynierii chemicznej  - firma uruchomi dwa stanowiska pracy w jej zakładach w szkockim Livingston. Praktyki potrwają pół roku, tak by nie kolidowały z tokiem studiów obu osób, będących w okresie poprzedzającym uzyskanie przez nich tytułu magistra inżyniera.
Jak informuje API, studenci będą musieli zmierzyć się z wdrożeniem wiedzy akademickiej w prawdziwym środowisku produkcyjnym, pracując w departamentach inżynierii oraz doskonalenia działalności operacyjnej. Poza zgłębianiem tajników związanych z funkcjonowaniem obu tych obszarów, praktykanci zostaną zapoznani z kompleksowymi informacjami na temat biznesu API. Jak podkreśla firma, będą mieli tym samym sposobność pracować i w pewien sposób współtworzyć dorobek przedsiębiorstwa o bogatych tradycjach rynkowych.
Mówi Sean Harley, dyrektor operacyjny zakładów w Livingston: „To bardzo ważne, że jako globalna organizacja inwestujemy w rozwijanie i doskonalenie kompetencji młodych, lokalnych talentów, którzy w przyszłości będą współtworzyć szkocki przemysł. Cieszymy się jednocześnie ze współpracy z Uniwersytetem w Edynburgu, gdyż wspieramy tym samym rozwój karier nowego pokolenia liderów. Z niecierpliwością czekamy na uruchomienie programu praktyk wewnętrznych i na wytypowanych z myślą o nim studentach uczelni z Edynburga”.
Brian French, menedżer ds. doskonałości operacyjnej, dodaje: „Program praktyk wewnętrznych to znakomita okazja dla API, by zapewnić studentom możliwość obcowania z prawdziwym środowiskiem produkcyjnym, w którym realizowane są istotne projekty biznesowe. Będzie to zatem doświadczenie obopólne: zarówno dla naszej firmy, jak też dla obojga studentów, będących u progu karier zawodowych. Jestem przekonany, że będzie to korzystny dla obu stron i satysfakcjonujący je projekt”.

Jak podkreśla API, jednym z założeń firmy jest stałe samodoskonalenie, zgodnie z wytycznymi określonymi w Steel Business System. Program wewnętrznych praktyk jest zatem kompatybilny z biznesowymi celami zakładów w Livingston, właśnie dzięki zastosowaniu metodologii wspierającej program doskonalenia. Praktyki wpisują się także w misję określoną w programie SteelGROW, który zakłada wyławianie talentów biznesowych i ich „szlifowanie” podczas pracy w realnym środowisku produkcyjnym, także dzięki bezpośrednim kontaktom z zatrudnionymi w nim osobami.

 

 

------------ koniec informacji -----------

 

Dodatkowe informacje na temat produktów firmy API Group:
Katarzyna Kozińska, API Folie Polska Sp. z o.o.
Ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno
Tel.: +48 22 737 58 05
E-mail: katarzyna.kozinska@apifoils.com
http://www.apigroup.com

Poligraficzna Agencja Informacyjna
Slawek.Sokolowski@pai.info.pl, + 48 694 473 651
Magda.Dudanowicz@pai.info.pl, + 48 694 473 650
http://www.pai.info.pl
Copyright ©2004-2019 by Printnet s.c. :: Made by WebFabrika