English version
Witamy w czwartek, 2.07.2020 o
PAI - Poligraficzna Agencja Informacyjna 
 

Sun Chemical opublikował raport nt. prowadzonej przez firmę polityki zrównoważonego rozwoju za 2018 rok
 
Warszawa, 08.01.2020
Sun Chemical opublikował 2018 Corporate Sustainability Report – raport obrazujący realizowaną przez tę firmę politykę zrównoważonego rozwoju. Zawiera on szereg informacji i przykładów dużego jej zaangażowania w sprawy ekologii, co – jak prezentuje publikacja – doprowadziło do powstania nowych rozwiązań produktowych i usług, wspierających klientów Sun Chemical w osiąganiu wyznaczonych celów środowiskowych.

Jak wynika z raportu środowiskowego Sun Chemical za 2018 rok, firma osiągnęła w nim założoną wcześniej redukcję zużycia energii i wody. Publikacja przedstawia też różne inicjatywy podejmowane przez nią w związku z realizowaną polityką zrównoważonego rozwoju. Są wśród nich m.in.: długoterminowa strategia mająca na celu obniżenie poziomu emitowanego dwutlenku węgla co najmniej o 30% do roku 2030; osiągnięta w 2018 r. redukcja zużycia wody o ponad 32%; wskazanie obszarów wymagających usprawnienia i udoskonalenia poprzez wprowadzanie proekologicznych innowacji – zgodnie z wytycznymi EcoVadis, twórcy rankingów uwzględniających realizowaną przez przedsiębiorstwa politykę zrównoważonego rozwoju; przystąpienie do CEFLEX – europejskiego konsorcjum zrzeszającego przedsiębiorstwa i organizacje reprezentujące branżę opakowań giętkich w celu promowania modelu gospodarki o obiegu zamkniętym w tym segmencie rynkowym; zwiększenie udziału biosurowców odnawialnych w produktach wytwarzanych przez Sun Chemical.

„Właściciele marek zdają sobie sprawę z faktu, że zrównoważony rozwój staje się niezwykle ważny dla współczesnych konsumentów – mówi Gary Andrzejewski, Corporate Vice President ds. środowiskowych w Sun Chemical. – Oczekują oni, że marki będą współpracować z dostawcami i producentami w równym stopniu angażującymi się w zwiększenie proekologiczności na wszystkich etapach procesu wytwórczego: od powstania danego wyrobu aż po dystrybucję. Z naszej strony deklarujemy wysoki poziom przyjazności dla środowiska produktów wytwarzanych przez Sun Chemical, osiągany m.in. poprzez zwiększanie w nich udziału surowców odnawialnych, poprawę poziomu recyklingu w naszych zakładach oraz dalszą redukcję ilości generowanych odpadów”.
„Jesteśmy dumni z postępu jaki osiągnęliśmy jako firma w kontekście zrealizowania przyjętych celów środowiskowych. Jednak – będąc liderem przemysłowym – pozostajemy zdeterminowani, by pójść dalej – dodaje Michael Simoni, Global Product Stewardship Leader w firmie Sun Chemical. – Tworzenie, produkcja i dystrybucja proekologicznych wyrobów wspiera reputację Sun Chemical pod względem zapewnianej przez nas jakości, poziomu obsługi oraz innowacyjności dostarczanych na rynek rozwiązań. Dzieje się tak m.in. za sprawą zwiększenia materiałów odnawialnych i odzyskiwalnych w naszych produktach, co doceniają również nasi klienci”.

Raport środowiskowy Sun Chemical prezentuje również politykę firmy w zakresie tzw. dobrych praktyk produkcyjnych, obejmujących kontrolę poziomu zanieczyszczeń i zarządzanie higieną przy procesach produkcji farb do opakowań na żywność, farmaceutyki, kosmetyki oraz środki higieny intymnej. Działania z tym związane, jak zapewnia firma, nie tylko ograniczają ryzyko powstania zanieczyszczeń, ale też redukują ilość odpadów powstałych w procesie produkcyjnym.
Raport środowiskowy Sun Chemical za rok 2018 jest dostępny dla klientów firmy na stronie internetowej www.sunchemical.com/sustainability. Z kolei w zakładce http://www.sunchemical.com/services/consultative-services/ klienci mogą we własnym zakresie obliczyć wstępny poziom śladu węglowego realizowanego w swojej działalności produkcyjnej.

Polityka środowiskowa Sun Chemical
Realizowana przez firmę polityka zrównoważonego rozwoju ma na celu zwiększanie świadomości całego rynku poligraficznego w kwestiach środowiskowych. Jej ważnymi elementami są m.in. zarządzanie produktami oraz ryzykiem biznesowym. W obu przypadkach firma bazuje na konkretnych danych analitycznych.
Strategiczną część proekologicznej polityki Sun Chemical stanowi dostarczanie klientom rozwiązań i produktów końcowych, umożliwiających prowadzenie działalności przyjaznej dla środowiska naturalnego. Aby osiągnąć założone cele, firma wdraża rygorystyczne procesy produkcyjne, oparte na narzędziach analitycznych, pozwalających ocenić energooszczędność zarówno procedur jak i procesów wytwórczych.
To oparte na konkretnych danych podejście oznacza, że Sun Chemical jest w stanie wyznaczać realne cele w zakresie ograniczenia zużycia energii i wody, redukcji emitowanych gazów cieplarnianych oraz obniżenia ilości generowanych odpadów, powstałych w procesie produkcyjnym. W efekcie dostarczane na rynek rozwiązania uwzględniają zarówno procesy związane z zarządzaniem ryzykiem, jak też działania podejmowane z myślą o większej energooszczędności.
Zgodnie z hasłem przewodnim „Zyskać więcej, zużywać mniej, być proekologicznym”, polityka zrównoważonego rozwoju Sun Chemical nastawiona jest na aktywną rolę firmy w minimalizacji śladu węglowego w jej produktach, jak też w działaniach podejmowanych przez jej klientów.

 

 

 

------------ koniec informacji -----------

 

Dodatkowe informacje na temat produktów firmy Sun Chemical:
Sun Chemical Sp. z o.o.
Ul. Okólna 46 A, 05-270 Marki k/Warszawy
Tel. 0-22 761 51 00
Fax 0-22 761 51 15
E-mail: info@sunchemical.com
http://www.sunchemical.com

Poligraficzna Agencja Informacyjna
Magda.Dudanowicz@pai.info.pl, + 48 694 473 650
Slawek.Sokolowski@pai.info.pl, + 48 694 473 651
http://www.pai.info.pl
Copyright ©2004-2020 by Printnet s.c. :: Made by WebFabrika