English version
Witamy w niedzielę, 4.12.2022 o
PAI - Poligraficzna Agencja Informacyjna 
 

Wirtualna rzeczywistość w szkoleniach Stora Enso na temat bezpieczeństwa
 
Warszawa, 26.09.2022
Jak pokazuje przykład Stora Enso, dygitalizacja może przynosić znaczące korzyści w kontekście tworzenia dodatkowej wartości i podnoszenia wydajności działań, zwiększających bezpieczeństwo pracy. Firma stosuje bowiem rozwiązania z zakresu wirtualnej rzeczywistości, zarówno w celu podniesienia świadomości swoich pracowników względem bezpieczeństwa, ale też by w odpowiedni sposób chronić ich podczas wykonywania codziennych obowiązków.

Firma podkreśla, że w środowisku produkcyjnym ryzyko wypadku istnieje zawsze. Aby zwiększyć świadomość względem zasad bezpieczeństwa, Stora Enso stale poszukuje różnych dróg dotarcia do swoich pracowników, także w kontekście przeprowadzanych z myślą o nich szkoleń temu poświęconych. Jedną z technologii, jakie są przez nią wykorzystywane, jest VR – wirtualna rzeczywistość. Zdaniem firmy umożliwia ona przeprowadzanie bardziej pragmatycznych i interesujących z punktu widzenia uczestnika szkoleń.
„Należy podkreślić, że w kontekście nauczania zasad bezpieczeństwa, doświadczenia uczestnika szkoleń związane z poruszaną tematyką są dalekie od rzeczywistości. Trudno jest nam wytłumaczyć a słuchaczowi zrozumieć np. skalę ryzyka związanego z pracą na wysokościach, gdy siedzi się wygodnie w sali szkoleniowej” – wskazuje Bas Vennix, Safety Director w dziale Packaging Solutions firmy Stora Enso.
„Szkolenie uwzględniające odczucia zbliżone do rzeczywistych, ale bez narażania uczestników na realne ryzyko, jest bardzo korzystne z edukacyjnego punktu widzenia. Co więcej, technologia VR zwiększa interakcję i umożliwia wykreowanie sytuacji wymagających podjęcia natychmiastowej decyzji, zbliżonych do tych, jakie uczestnik musiałby podjąć w prawdziwym życiu” – dodaje.  

VR w szkoleniach dotyczących zasad bezpieczeństwa z powodzeniem wykorzystał już wchodzący w skład działu Biomaterials zakład Stora Enso w Skutskär. Mówi Lars Andersen, pełniący w nim funkcję dyrektora ds. BHP: „Z reguły szkolimy ludzi w warunkach imitujących prawdziwy pożar, ale technologia VR pozwoliła na zupełnie nowe doznania: każdy z nich otrzymał inny scenariusz zdarzeń, a następnie musiał wybrać sprzęt do walki z ogniem. To sprawiło, że uczestnicy musieli samodzielnie myśleć i być bardziej świadomymi podejmowanych decyzji i działań. Efektem były też ożywione dyskusje po zakończeniu szkolenia. Sądzę, że było to bardzo ważne doświadczenie”.

Inną fabryką, która wdrożyła technologię VR podczas szkoleń dotyczących bezpieczeństwa, jest zakład w Lahti należący do działu Packaging Solutions. Tomi Pällo, pełniący w nim funkcję menedżera ds. bezpieczeństwa, mówi: „Wprowadzenie rozwiązań cyfrowych w działaniach dotyczących zasad bezpieczeństwa pozwoliło na zastosowanie zupełnie nowego, bardziej nowoczesnego podejścia do tematu. Wirtualna rzeczywistość to bardzo dobra opcja, by bardziej uświadomić ludziom różne zagrożenia, bez narażania ich na prawdziwe ryzyko. To nowe podejście jest też bardziej inspirujące i ma w sobie elementy zabawy”.

Marko Tli-Piteilä, kierujący działem Smart Operations w firmie Stora Enso, podsumowuje: „Dygitalizacja może zwiększać bezpieczeństwo pracy na różne sposoby. Pozytywne doświadczenia wynikające ze szkolenia i odczuwana w związku z tym przez uczestników wartość wynikająca z nauki do bardzo ważne czynniki w rozwijaniu cyfrowej kultury i podnoszeniu świadomości uczestników. Wykorzystując wszystkie możliwości, jakie daje dygitalizacja, możemy usprawnić nasze działania, a jednocześnie sprawić, by ludziom żyło się łatwiej i bezpieczniej”.

 

 

------------ koniec informacji -----------

 

Dodatkowe informacje na temat produktów Stora Enso:
Stora Enso Polska Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Tel. 0-22 378 85 55
E-mail: Monika.Hendrych@storaenso.com
http://www.storaenso.com

Poligraficzna Agencja Informacyjna
Slawek.Sokolowski@pai.info.pl, + 48 694 473 651
Magda.Dudanowicz@pai.info.pl, + 48 694 473 650
http://www.pai.info.pl
Copyright ©2004-2022 by Printnet s.c. :: Made by WebFabrika