English version
Witamy we wtorek, 18.06.2024 o
PAI - Poligraficzna Agencja Informacyjna 
 

Stora Enso i Kolon Industries: współpraca w obszarze biosurowców
 
Warszawa, 31.03.2023
Stora Enso i Kolon Industries podpisały porozumienie o nawiązaniu współpracy w zakresie stworzenia i wprowadzenia na rynek biopoliestrów i dedykowanych im aplikacji oraz nowych receptur na odnawialne spoiwa żywiczne. Mają one znaleźć zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, np. przy produkcji opakowań, w branży oponiarskiej czy przy tworzeniu folii wykorzystywanych w produktach o wysokiej wartości dodanej takich jak urządzenia elektroniczne, panele i ekrany.

Fot.: Stora Enso

Przy wspólnie opracowywanych rozwiązaniach mają być wykorzystane doświadczenia i zasoby obu partnerów. Stora Enso wniesie do ww. projektów m.in. FuraCore – proces przetwarzania fruktozy w kwas furandikarboksylowy (FDCA) z zastosowaniem 5-hydroksymetylofurfuralu oraz swoją bogatą wiedzę w obszarze produkcji opakowań. Kolon Industries posiada z kolei wieloletnie doświadczenia w rozwoju żywic poliestrowych i fenolowych, jak też ich wdrażania w różnych aplikacjach przemysłowych.
„Dzięki tej współpracy będziemy w stanie zbudować od podstaw zupełnie nowy ekosystem w obszarze biotworzyw oraz przyspieszyć proces rozwoju proekologicznych technologii polimerowych, z korzyścią dla środowiska naturalnego” – mówi Sung Han, dyrektor techniczny Kolon Group.
„Razem z Kolon Industries będziemy rozwijać i komercjalizować atrakcyjne receptury i aplikacje wykorzystujące poliestry bazujące na FDCA i żywice oparte na HMF. Cieszymy się z nawiązania współpracy z liderem w tym obszarze, dzięki któremu będziemy w stanie zastosować w praktyce naszą technologię FuraCore. Łączy nas bowiem wizja tworzenia przyszłościowych materiałów, z korzyścią dla ludzi i dla całej planety” – dodaje Johanna Hagelberg, Executive Vice President w Stora Enso Biomaterials.

Kwas furandikarboksylowy (FDCA) to organiczny związek chemiczny występujący w naturze. Jest on kluczowym składnikiem biotworzyw takich jak PEF (furanian polietylenu). Jak podkreśla Stora Enso, ma on bardzo duży potencjał jako materiał opakowaniowy; może też znaleźć zastosowanie przy produkcji folii technicznych z uwagi na swoje właściwości barierowe. Innym obszarem jego zastosowania mogą być np. tekstylia odnawialne. HMF to z kolei prekursor FDCA w procesie FuraCore. Zdaniem Stora Enso jako wszechstronny związek chemiczny, wnosi on odnawialność i jakość do receptur wybranych żywic.

Kolon Industries ma ponad 50 lat doświadczenia na rynku polimeryzacji poliestrów i technologii, umożliwiających ich zastosowanie m.in. z wykorzystaniem włókien, filmów itd. W centrum zainteresowania działu badawczo-rozwojowego firmy są odnawialne polimery, w tym nowe – pozyskiwane z surowców naturalnych.

 

 

------------ koniec informacji -----------

 

Stora Enso Polska Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 6
01-211 Warszawa
E-mail: Aleksandra.Kominek@storaenso.com
http://www.storaenso.com

Poligraficzna Agencja Informacyjna
Slawek.Sokolowski@pai.info.pl, + 48 694 473 651
Magda.Dudanowicz@pai.info.pl, + 48 694 473 650
http://www.pai.info.pl
Copyright ©2004-2024 by Printnet s.c. :: Made by WebFabrika