English version
Witamy w poniedziałek, 11.12.2023 o
PAI - Poligraficzna Agencja Informacyjna 
 

Stora Enso uruchamia program ReMatCh: z myślą o zwiększeniu cyrkularności włókien i pokrytych warstwą polimerową materiałów barierowych
 
Warszawa, 20.11.2023
Stora Enso poinformowała o zainicjowaniu, dzięki funduszom pozyskanym w ramach Business Finland, programu ReMatCh (Recycled Material Challenge). Obejmie on również czołowych graczy z segmentu opakowań oraz instytuty badawczo-naukowe w nim działające. Jego celem jest szeroko rozumiane zwiększenie cyrkularności włókien i materiałów barierowych, używanych do produkcji opakowań. ReMatCh ma – zdaniem Stora Enso – stanowić platformę do wymiany idei i kompetencji pomiędzy poszczególnymi jego partnerami, których owocem będą rozwój nowych materiałów, wdrażanie innowacyjnych modeli biznesowych, sprawniejszy recykling itd. Tego typu współpraca, jak podkreśla firma, odgrywa bowiem kluczową rolę w kontekście rozwoju całej polityki zrównoważonego rozwoju. Stora Enso wskazuje, że powinna ona obejmować dostawców podłoży, producentów i przetwórców opakowań, właścicieli marek i przedstawicieli sieci handlu detalicznego, a więc podmioty funkcjonujące zarówno w ramach łańcucha dostaw dla branży opakowaniowej, jak i poza nim.

Fot.: Stora Enso

Program ReMatCh jest częścią większego projektu realizowanego w ramach platformy Business Finland. Jego głównym założeniem – jak podaje Stora Enso – jest poprawa cyrkularności polimerowych materiałów barierowych (np. wykonanych z plastiku), którymi pokrywane są opakowania kartonowe. Firma podkreśla, że cel określony w projekcie ReMatCh stanowi duże wyzwanie, dlatego też uwzględnia on wiele podmiotów gospodarczych i instytucjonalnych, z ich bogatą wiedzą i doświadczeniem.  
Oliver Kuhn, kierujący Circular Packaging Hub w Stora Enso, podkreśla duże znaczenie tej inicjatywy: „Jej zadaniem jest stworzenie swego rodzaju zestawu narzędzi służących skuteczniejszemu recyklingowi włókien i materiałów barierowych pokrytych warstwą polimerową. ReMatCh może pozwolić na podejmowanie lepszych decyzji odnośnie komercyjnego ich zastosowania. Co więcej, program umożliwi bardziej wydajne wykorzystywanie materiałów pochodzących z recyklingu w ramach całego łańcucha dostaw (wartości), przy jednoczesnym zwiększeniu udziału odnawialnych i zrównoważonych materiałów w naszych produktach”.

ReMatCh – kolejny wspólny projekt w obszarze cyrkularności
W przypadku Stora Enso nie jest to pierwsza inicjatywa w obszarze GOZ, uwzględniająca różne podmioty i wielu partnerów. W ciągu minionych lat nordycki koncern osiągnął – jak podkreśla – duże kompetencje we wdrażaniu programów recyklingu na skalę przemysłową, uwzględniających materiały kartonowe pokryte warstwą polimerową. Wspólnie z Huhtamaki firma Stora Enso zainicjowała program The Cup Collective, a niedawno w jej zakładach w Ostrołęce rozpoczęła pracę nowa linia do recyklingu zużytych opakowań kartonowych po napojach. Projekt, realizowany wspólnie z Tetra Pak, uwzględnia też rozwiązanie pozwalające na zastosowanie barier polimerowych pochodzących z recyklingu w nowych produktach. Stora Enso jest też partnerem w różnych sojuszach rynkowych takich jak 4evergreen.

Główne założenia ReMatCh
Autorzy programu wyznaczyli główne cele, które mają zostać osiągnięte dzięki ReMatCh. Pierwszym z nich jest stworzenie metody pozwalającej – w kontekście materiałów barierowych – oddzielać polimer od włókien oraz zoptymalizować dedykowane strumienie przemysłowe, umożliwiające wydajny odzysk i recykling. Drugim jest możliwość wprowadzania wydzielonych polimerów do mechanicznego i chemicznego recyklingu z myślą o ich ponownym wykorzystaniu w materiałach Stora Enso, dedykowanych opakowaniom spożywczym. Trzeci kluczowy cel ReMatCh to prowadzenie badań nad nowymi, przyszłościowymi rozwiązaniami, alternatywnymi dla odzyskanych włókien w kontekście wysokowartościowych zastosowań rynkowych np. w branży tekstylnej.

Część większego ekosystemu
Będąc częścią większego ekosystemu, ReMatCh umożliwia bezpośredni kontakt pomiędzy partnerami w całym łańcuchu dostaw (wartości) i znajduje się pod kuratelą Business Finland. Stora Enso podkreśla, że program wspiera, a zarazem jest wspierany przez firmy badawcze, instytuty i uniwersytety.
Partnerzy ReMatCh zakładają, że w dalszej części projektu polimery pochodzące z recyklingu będą wykorzystywane i testowane w kontekście powlekania kartonów metodą ekstruzji. Planowane są też działania w obszarze przetwarzania opakowań w technologii 3D.

Przyszłość ReMatCh
Program został uruchomiony na początku br. i ma potrwać do końca 2025 roku. Jego budżet opiewa na kwotę 5 mln euro, z czego – jak podaje Stora Enso – ponad 40% zostanie przeznaczone na zewnętrzne działania badawczo-rozwojowe, prowadzone np. przez uczelnie techniczne czy instytuty badawcze.

 

 

------------ koniec informacji -----------

 

Stora Enso Polska Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
E-mail: Aleksandra.Kominek@storaenso.com
http://www.storaenso.com

Poligraficzna Agencja Informacyjna
Slawek.Sokolowski@pai.info.pl, + 48 694 473 651
Magda.Dudanowicz@pai.info.pl, + 48 694 473 650
http://www.pai.info.pl
Copyright ©2004-2023 by Printnet s.c. :: Made by WebFabrika