English version
Witamy w niedzielę, 21.04.2024 o
PAI - Poligraficzna Agencja Informacyjna 
 

Stora Enso nawiązuje współpracę z IUCN w zakresie zwiększenia bioróżnorodności lasów
 
Warszawa, 19.02.2024
Stora Enso, będąca jednym z liderów rynkowych w branży leśnej, opracowała specjalny schemat, umożliwiający weryfikację wpływu określonych działań na bioróżnorodność. Jak podaje firma - dzięki połączeniu nauki, technologii i danych rynkowych - możliwe staje się przewidywanie wpływu działalności realizowanej przez przedsiębiorstwa czy organizacje na bioróżnorodność. Niedawno Stora Enso podjęła współpracę w tym obszarze z Międzynarodowym Związkiem Ochrony Przyrody (IUCN) – inicjatywa ta ma pozwolić jej na sięganie po zewnętrzne ekspertyzy, umożliwiające dalsze rozwijanie i udoskonalanie opracowanego schematu.

Fot.: Stora Enso

Stora Enso podkreśla, że jej strategia zrównoważonego rozwoju uwzględnia takie aspekty jak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, zwiększanie bioróżnorodności i poprawa cyrkularności. W kontekście drugiego z wymienionych cele firmy zakładają osiągnięcie pełnej neutralności we wszystkich lasach i plantacjach, których Stora Enso jest właścicielem. Ma temu pomóc aktywne zarządzanie obszarami leśnymi.
IUCN to z kolei działająca w skali globalnej organizacja non-profit, której celem jest ochrona przyrody. Wspiera ona przedsiębiorstwa, wyposażając je w przyjazne dla środowiska narzędzia i praktyki, pozwalające na ochronę bioróżnorodności. Współpraca Stora Enso i IUCN koncentruje się na wspólnym rozwijaniu opracowanej przez nordycki koncern środowiskowej „mapy drogowej” – m.in. poprzez mierzenie i określanie wpływu określonych działań na ww. bioróżnorodność.

„Cały świat mierzy się z wyzwaniem, jakim jest natychmiastowa konieczność podtrzymania i zwiększania bioróżnorodności. Branża leśna ma tu istotną rolę do odegrania. Chcemy pełnić rolę lidera w obszarze szeroko rozumianej polityki zrównoważonego rozwoju, więc zależy nam na rozwoju w różnych jej aspektach, m.in. poprzez globalną współpracę i realizację wspólnych celów. Partnerstwo z IUCN to szansa na wdrożenie nowych metod pracy, które pomogą w dalszym realizowaniu założonych przez nas celów względem bioróżnorodności” – mówi Hans Sohlström, prezes i CEO firmy Stora Enso.
„Celem naszej współpracy ze Stora Enso jest wsparcie sektora leśnego jako całości w aktywnym zarządzaniu bioróżnorodnością przez działające w nim firmy. Oznacza to redukcję zagrożeń dla gatunków roślin i zwierząt, a także ochronę i odtwarzanie całych ekosystemów. Ta współpraca umożliwi wniesienie cennych uwag i poglądów, które będą kształtować sposoby mierzenia „neutralności względem przyrody”, tworząc ramy działania wspierające firmy w śledzeniu i monitorowaniu ich własnych działań prośrodowiskowych” – dodaje Grethel Aguilar, dyrektor generalny IUCN.

Stora Enso przewiduje, że jej wewnętrzny, pełny plan działania w obszarze bioróżnorodności, uwzględniający należące do koncernu lasy na terenie Szwecji, zostanie wprowadzony w życie jesienią 2025 roku. Obecnie zasoby leśne koncernu obejmują: 1,4 mln ha lasów własnych w Szwecji, plantacje w Ameryce Południowej (w ramach joint-venture) oraz 41% udziałów w spółce Tornator, posiadającej zasoby leśne przede wszystkim na terenie Finlandii. Poza zaopatrywaniem się w drewno we własnym zakresie, Stora Enso pozyskuje ten surowiec również od prywatnych właścicieli lasów ze Skandynawii i Europy Środkowej.

 

 

------------ koniec informacji -----------

 

Stora Enso Polska Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
E-mail: Aleksandra.Kominek@storaenso.com
http://www.storaenso.com

Poligraficzna Agencja Informacyjna
Slawek.Sokolowski@pai.info.pl, + 48 694 473 651
Magda.Dudanowicz@pai.info.pl, + 48 694 473 650
http://www.pai.info.pl
Copyright ©2004-2024 by Printnet s.c. :: Made by WebFabrika