English version
Witamy w środę, 24.07.2024 o
PAI - Poligraficzna Agencja Informacyjna 
 

Folie API Foilmakers z certyfikatem EcoVadis Bronze
 
Warszawa, 24.06.2024
Firma API Foilmakers poinformowała, że pełne portfolio jej folii zostało – po raz pierwszy – poddane certyfikacji EcoVadis w kontekście ich zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. W rankingu za rok 2023 brytyjski producent uzyskał status „Bronze”, plasując się w górnej połówce firm ocenianych przez tę organizację.

Fot.: API Foilmakers

Jak podkreśla API Foilmakers, jej starania w kontekście proekologiczności realizowanej produkcji zostały poddane niezależnej, zewnętrznej weryfikacji ze strony EcoVadis, pod raz pierwszy w historii przedsiębiorstwa. Firma dodaje, że status „Bronze” nie tylko potwierdza realizowaną przez nią politykę zrównoważonego rozwoju, ale też stanowi motywację do dalszych działań w tym kierunku. W ostatnich latach API Foilmakers podjęła szereg inicjatyw, mających uczynić bardziej proekologicznymi dla środowiska nie tylko wytwarzane folie, ale też procesy z tym związane czy ich utylizacją. Wśród zrealizowanych już i stale udoskonalanych działań firma wymienia m.in: lepszą ocenę dostawców pod względem proekologiczności; redukcję energii zużywanej w codziennej działalności; optymalizację transportu w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz znaczące obniżenie ilości odpadów, powstałych w trakcie procesów produkcyjnych.

EcoVadis to największa na świecie i – jak podkreśla API Foilmakers – najbardziej wiarygodna organizacja dokonująca oceny przedsiębiorstw z różnych branż pod względem ich zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Od czasu powstania w 2007 roku, eksperci EcoVadis dokonali oceny ponad 100 tys. firm z całego świata.
Model oceny – co również podkreśla API Foilmakers – jest bardzo szeroki i uwzględnia zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym, kwestiami pracowniczymi i prawami człowieka, etyką zawodową oraz zrównoważonym raportowaniem. Ocenie można więc poddać w sposób kompleksowy całość działań, realizowanych przez daną firmę w kontekście szeroko rozumianego sustainability.

 

 

------------ koniec informacji -----------

 

Dodatkowe informacje na temat produktów firmy API Group:
Katarzyna Kozińska, API Folie Polska Sp. z o.o.
Ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno
Tel.: +48 22 737 58 05
E-mail: katarzyna.kozinska@apifoilmakers.com
http://www.apifoilmakers.com

Poligraficzna Agencja Informacyjna
Slawek.Sokolowski@pai.info.pl, + 48 694 473 651
Magda.Dudanowicz@pai.info.pl, + 48 694 473 650
http://www.pai.info.pl
Copyright ©2004-2024 by Printnet s.c. :: Made by WebFabrika