English version
Witamy w sobotę, 28.11.2020 o
PAI - Poligraficzna Agencja Informacyjna 
 
Kalendarz poligrafa
53. Poligraficzne Konfrontacje "Fundusze europejskie dla drukarń"
10.10.2019
Warszawa
http://https://www.saippw.org/szkolenia2a.php?#84

PROGRAM KONFRONTACJI
 

09:30 - 10:00   Rejestracja uczestników
10:00 - 10:10   PRZYWITANIE, WPROWADZENIE DO TEMATYKI KONFRONTACJI
     
10:10 - 10:30   FUNDUSZE EUROPEJSKIE W 2019 I 2020
    Paweł Szarubka - Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o.
    Do końca 2019 roku zostaną ogłoszone konkursy o łącznej puli ponad 1.5 mld zł. Dotacje te będą pochodzić z trzech głównych źródeł – Programu Inteligentny Rozwój, Programu Polska Wschodnia oraz programów regionalnych. Wystąpienie będzie obejmowało krótkie wprowadzenie to tematyki procesu dystrybucji i absorbcji funduszy europejskich przez małe i średnie firmy z szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży poligraficznej i produkcji opakowań.
     
10:30 - 10:40   Sesja pytań i odpowiedzi
     
10:40 - 11:10   WSPARCIE FIRM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020
    Bogdan Buczyński – Ekspert Mazowieckiej Jednostki Wspierania Projektów Unijnych
    Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Na kompleksowe wsparcie rozwoju biznesu zaplanowane jest przeszło 1,5 mld zł. Wciąż dostępne są kolejne możliwości zdobycia dotacji oraz preferencyjnych pożyczek dla firm. Środki inwestowane są zarówno w realizację prac badawczo-rozwojowych, jak i wprowadzanie nowych produktów i usług na rynek.
     
11:10 - 11:20   Sesja pytań i odpowiedzi
11:20 - 11:35   Przerwa na kawę i herbatę
     
11:35 - 12:00   JAK SKUTECZNIE APLIKOWAĆ O ŚRODKI UNIJNE 2019-2020
    Paweł Szarubka - Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o.
    Wystąpienie będzie obejmowało m.in. strategię prac przygotowawczych w zakresie planowanych projektów inwestycyjnych, najważniejsze elementy decydujące o sukcesie projektów w latach 2019-2023, przykłady projektów z sukcesem zrealizowanych przy wsparciu dotacji unijnych. Przedstawione zostaną także praktyczne wskazówki dotyczące opracowanie Wniosku o dofinansowanie na przykładzie konkursu 3.2.2. POIR.
     
12:00 - 12:10   Sesja pytań i odpowiedzi
     
12:10 - 12:55   KREDYT i LEASING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA INWESTYCJI W POLIGRAFII
    Agnieszka Kucharska - Kieruje Zespołem Produktów i Procesu Kredytowego Bankowości Przedsiębiorstw w Banku Millennium S.A.
Tomasz Rostek - Dyrektor w Segmencie Klientów Korporacyjnych Millennium Leasing Sp. z o.o.
    Agenda wystąpienia
Jakie instrumenty bankowe wspierają finansowanie inwestycji przy równoczesnym wykorzystaniu mechanizmu dotacyjnego? Co jeśli nie dotacja? Czy bank może pomóc w optymalizacji kosztowej działalności przedsiębiorstwa? Czy istnieją alternatywne formy wsparcia do kredytu bankowego? Jak szybko mogę otrzymać decyzję na zakup maszyny? Na te i inne pytania odpowiemy prezentując wizję w jaki sposób bank i firma leasingowa stają się partnerem w realizacji celów inwestycyjnych firm z branży poligraficznej.
Streszczenie wystąpienia
W trakcie prezentacji zostaną przedstawione różnorodne formy wsparcia przedsiębiorców z branży poligraficznej ze szczególnym uwzględnieniem bezzwrotnych dotacji unijnych, instrumentów wspierających działania proekologiczne efektem których może być między innymi ograniczenie zużycia energii, minimalizowania odpadów czy materiałów. Poza instrumentami związanymi z finansowaniem inwestycyjnym przedstawione zostaną również komplementarne formy uzupełnienia parku maszynowego, jak również doświadczenie ze współpracy z partnerami biznesowymi z branży poligraficznej.
     
12:55 - 13:05   Sesja pytań i odpowiedzi
13:05 - 13:20   Przerwa na kawę i herbatę
     
13:20 - 13:45   WSPÓŁPRACA BADAWCZO-ROZWOJOWA W KONTEKŚCIE DYREKTYWY SINGLE - USE PLASTICS
    MA/mgr Grzegorz Ganczewski - Kierownik Centrum Badań i Rozwoju - Sieć Badawcza Łukasiewicz COBRO - Instytut Badawczy Opakowań.
    Absolwent Uniwersytetu Bradford w Wielkiej Brytanii na kierunku zarządzania strategicznego. Od 2005 roku zatrudniony w COBRO – Instytucie Badawczym Opakowań. Zajmuje się wieloma innowacyjnymi aspektami związanymi z oddziaływaniem opakowań na środowisko oraz nowymi materiałami opakowaniowymi zgodnymi z zasadą zrównoważonego rozwoju (takimi jak materiały biodegradowalne czy biotworzywa). Wykonuje Oceny Cyklu Życia (LCA) dla opakowań i materiałów opakowaniowych. Zarządza międzynarodowymi projektami badawczymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, materiałów, przemysłu i rynku opakowań w Polsce i na świecie. Autor i współautor licznych publikacji w czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Absolwent studiów doktoranckich w języku angielskim (Management in New Technologies) w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
     
13:45 - 13:55   Sesja pytań i odpowiedzi
13:55 - 14:10   Przerwa na kawę i herbatę
     
14:10 - 14:35   WSPÓŁPRACA BADAWCZO-ROZWOJOWA PROSTĄ DROGĄ DO SUKCESU
    Marcin Dąbrowski - Właściciel - eM Marcin Dąbrowski
     
     
14:35 - 14:45   Sesja pytań i odpowiedzi
     
14:45 - 15:15   PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII?
    Marcin Krzysztof Barycki - BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa
    Prezentacja będzie poświęcona zagadnieniu patentowania, a więc szeroko rozumianego uzyskiwania prawa na przedmioty własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe). Pomimo wzrastającej świadomości na temat prawa własności przemysłowej, ciągle wśród przedsiębiorców panuje przekonanie, że jest to sprawa za droga, skomplikowana i drugorzędna. Tymczasem, jak pokazuje praktyka, posiadanie portfelu znaków towarowych, wzorów czy wynalazków wydaje się nie tylko pożądane, ale wręcz konieczne. Dziś, absolutnie każdy przedsiębiorca, chcąc skutecznie konkurować na rynku musi wiedzieć, na czym polega patentowanie, co to są przedmioty własności przemysłowej i jak skutecznie wykorzystać swoje zasoby do progresji biznesu. Prezentacja stanowi zarys zagadnienia i ujęcie tematu od strony praktycznej, czyli poradnikowej ze wskazaniem na branżę poligraficzną.
     
15:15 - 15:25   Sesja pytań i odpowiedzi
     
15:25 - 15:50   KONTROLE, PRZETARGI, WYPŁATY DOFINANSOWANIA – CZYLI JAK POPRAWNIE ROZLICZYĆ PROJEKT UNIJNY.
    Paweł Szarubka - Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o.
    Wystąpienie będzie obejmowało omówienie zasad poprawnego rozliczania projektów unijnych w tym m.in. nowe zasady procedury przetargowej, zasady wypłaty dofinansowania, zaliczki, płatności refundacyjne, najważniejsze zasady przygotowania do kontroli unijnej.
     
15:50 - 16:00   Sesja pytań i odpowiedzi
     
16:00 - 16:30   Lunch i rozmowy indywidualne
ok. 16:30   Zakończenie Konfrontacji

Organizator:
Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej
ul. Konwiktorska 2, Warszawa
tel. 730 008 176, 730 191 910
info@absolwencipoligrafii.org

 Copyright ©2004-2020 by Printnet s.c. :: Made by WebFabrika